Endokrinologija je dio interne medicine koji se bavi bolestima žlijezda sa unutrašnjim lučenjem.

U sklopu endokrinološke ambulante možete obaviti pregled subspecijaliste endokrinologije ili specijaliste nuklearne medicine,takođe se može uraditi ultrazvuk štitaste žlijezde.

U našoj laboratoriji možete odrediti i hormone štitne žlijezde.