Ergometrija

Ergometrija je neinvazivna kardiološka pretraga kojom se na posredan način ispituje stanje i funkcionalna sposobnost krvnih sudova koje krvlju opskrbljuju srčani mišić. Pretrazi se pristupa tek kad je doktor na temelju razgovora s Vama i kliničkog pregleda, postavio sumnju na bolest krvnih žila srca odnosno koronarnu bolest. Pretraga se isto tako izvodi i iz slijedećih razloga:

  • procjena težine, već od ranije prisutne koronarne bolesti,
  • ispitivanje razine oporavka srčanog mišića nakon srčanog udara
  • ispitivanje raznih aritmija srca
  • procjena funkcionalnog statusa u sklopu valvularnih bolesti srca
  • ispitivanje kondicionog stanja osobe


Pretraga se izvodi u ugodnoj, toploj i mirnoj prostoriji uz prisutnog doktora- kardiologa i medicinskog tehničara. Nakon što se u garderobi skinete do pojasa, na prsa se nalijepe elektrode za stalno snimanje elektrokardiograma, skraćeno EKG-a, a na nadlakticu se stavlja manzetna tlakomjera. Na pokretnoj traci ćete hodati prema programu koji se određuje obzirom na Vašu dob, spol i tjelesnu težinu, a uz stalno praćenje krvog tlaka i snimanje EKG-a.

Tijekom testa vršit će se niz mjerenja tlaka i snimanja EKG-a, a test se prekida po završetku programa, ali i ranije u slučaju da to doktor odredi. Sama pretraga traje između 30 i 45 min. U toku pregleda mogući su bolovi u prsima kao posljedica smanjenog dovoda kisika srčanom mišiću. Razlog tome može biti suženje srčanih arterija ili njihovo naglo stezanje. Isto tako moguć je razvoj srčanih aritmija. Tijekom testa može doći i do naglog porasta tlaka ili pulsa. U tim slučajevima doktor će prekinuti test, te započeti postupke kako Vaša sigurnost ne bi ni u kom slučaju došla u pitanje.

Po završetku testa isto je tako moguće da dođe do naglog pada tlaka, pojave srčanih aritmija ili jakog znojenja.

Osjetljivost testa za dijagnozu koronarne bolesti je 62-80%, a specifičnost 83-96%, pa rezultati testa mogu biti lažno pozitivni ili lažno negativni. Na interpretaciju testa mogu utjecati i neki lijekovi poput digitalisa, beta-blokatora ili ostalih lijekova za srce. Test opterećenja je nešto što će Vam kardiolog preporučiti da bi vidio sposobnost Vašeg srca pri izdrćavanju napora.

Test opterećenja za osobe koje boluju od kardiomiopatije a zbog simptoma potpadaju pod III i IV stupanj razvoja bolesti trebaju taj test izvoditi samo u slučaju izričitog traženja kardiologa koji je upoznat s njihovom bolesti. To se pogotovo odnosi na osobe koje imaju hipertofijsku obstruktivnu kardiomiopatiju. Test mora biti nadgledan od liječnika i mora se uvijek po traženju pacijenta zaustaviti.