Imunologija

Imunologija je grana biomedicinskih analiza koja proučava cjelokupnu otpornost organizma na djelovanje stranih supstanci, tj.antigena. U pratičnom smislu, imunologija proučava sve oblike obrane domaćina od zaraze i štetne posljedice imunog odgovora za domaćina. Ona je proistekla iz opažanja da su osobe nakon preboljenja određene zarazne bolesti, u pravilu otporne na tu bolest(zarazu).

Imunocitometrijski sistemi

Aparati za protočnu citometriju:

Protočni citometar je kompjuterizovan aparat za automatizovanu analizu i selektivnu separaciju čestica na osnovu njihovih svojstava da fluoresciraju i rasipaju svetlost. Protočni citometar ima mnogostruku primenu u kliničkoj imunologiji: za određivanje broja, analizu i separaciju subpopulacija ćelija imunološkog sistema, u prvom redu T i B-limfocita, u dijagnozi i klasifikaciji imunodeficijencija, za određivanje karakteristika malignih limfocita kod leukemija i limfoma.
BD FACSCalibur System

BD FACSCalibur Sistem je četvorokolorni, dualni laser koji omogućava ćelijsku analizu i sortiranje. BD FACSCalibur Sistem kombinuje jedinstvenu dualnu laser tehnologiju, automatsko uzorkovanje i snažan softver koji zadovoljava visoke zahteve kliničkih laboratorija.
To je visoko selektivan alat koji omogućava laboratorijama obavljanje sofisticiranog ćelijskog i molekularnog ispitivanja u oblasti genetike, multikolorne analize i imunologije. Jednostavan za upotrebu, obezbeđuje veoma brzu rutinsku imunofenotipizaciju, numeraciju retikulocita, DNK analizu…
Njegova fleksibilnost omogućiće da se oduprete zahtevima sutrašnjice.

Usluge koje mozete uraditi kod nas:

IMUNOGLOBULINI I SPEC. PROT.IgE IgA
IgG
IgM
C3-KOMPLEMENT
C4-KOMPLEMENT
CERULOPLAZMIN (Wilson-ova bolest)
ALFA 1 ANTITRIPSIN (emfizem pluća)

IMUNOLOGIJA
REUMA FAKTOR (reumatske bolesti)
WAALER-ROSE (reumatske bolesti)
ASTO (antistreptolizin O)
Anti CCP At (reumatod artritis)
ANA (ANTINUKLEARNAAt)
ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNAAt HEP-2)
ANA (ENA) PROFIL 12 At 5*

Anti SRČANAAt. (kardiomiopatije)
APA (antiparijetalna At) (perniciozna an.)
KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA)
KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA)
FOSFOLIPIDNA IgM At
FOSFOLIPIDNA IgG At
LUPUS ANTIKOAGULANS (LAC)
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG
ANTISPERMATOZOIDNAAt
ANTISPERMATOZOIDNAAt u spermi
ANTIOVARIJALNA At
C1 INHIBITOR
C1 INAKTIVATOR
C1 q IMUNOKOMPLEKSI
IMUNOKOMPLEKSI (PEG)
KRIOGLOBULINI
UKUPNI KOMPLEMENT CH50
ANTITROMBOCITNA IgM At
ANTITROMBOCITNA IgG At
TRANSGLUTAMINSKA IgA At (celijakija)
TRANSGLUTAMINSKA IgG At (celijakija)
ANTIGLIJADINSKA IgA At (celijakija)
ANTIGLIJADINSKA IgG At (celijakija)
ADRENALNA ANTITELA
ACETILHOLINSKI REC. At (mias. gravis)
RETIKULINSKA IgA At
ASCA IgA (Kronova bolest)
ASCA IgG (Kronova bolest)
NEURONALNA At (Hu, Yo, Ri) (neur. ob.)
CITOTOKSIČNA At (transplantacija)
CANDIDA IgM At
CANDIDA IgG At

ELEKTROFOREZA
ELEKTROFOREZA PROTEINA – SERUM
IMUNOELEKTROFOREZA – SERUM
ELEKTROFOREZA PROTEINA – URIN
IMUNOELEKTROFOREZA – URIN
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA
Anti ds-DNAAt (lupus)Anti Ro-52 At
Anti CENTROMERNI PROT. B At
Anti SSB/La At (Sjogren-ov sindrom)
Anti SSA/Ro At
Anti Jo -1 At (polimiozitis)
Anti U-1RNP At (mešana bol. vez. tkiva)
Anti SCL 70 At (sistemska skleroza)
Anti Sm antitela (mešana bol. vez. tkiva)
Anti RNP/Sm
LUPUSNAANTITELA
LUPUS ĆELIJE
ANCA-p (anti MPO) (glomerulonefritis)
ANCA-c (anti PR3) (vaskulitis)
AMA (antimitohondrijalna) M2 At (PBC)
Anti LKM1 At (autoimuni hepatitis)
ASMA (AGMA) (hron. autoimuni hepatitis

CITOGENETIKA
KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI
KARIOTIP IZ PLODOVE VODE
KARIOTIP IZ KRVI PUPČANIKA
KARIOTIP (BLIZANCI)
KARIOTIP IZ HORIONSKIH RESICA
KARIOTIP IZ FETALNOG TKIVA
TROMBOFILIJA-PCR
MTHFR – PCR
PROTROMBIN II – PCR
FAKTOR V (Leiden V) – PCR
PAI-1 – PCR
MIKRODELECIJA Y HROMO.-STERILITET
UTVRĐIVANJE OČINSTVA PCR
UTVRĐIVANJE OČINSTVA II DETE
CISTIČNA FIBROZA-PCR
CELIJAČNA BOLEST HLA TIPIZACIJA- PCR
HEMOHROMATOZA – PCR
BRCA 1 PCR + BRCA 2 – PCR
GENETSKI PROFIL – CEO PAKET
GENETSKI PROFIL – ZDRAVSTV. STATU
GENETSKI PROFIL – FARMAKOGENETIK
GENETSKI PROFIL – GOJAZNOST
PCR – LAKTOZNA INTOLERANCIJA
PCR – ALFA 1 ANTITRIPSIN