Neurološka ambulanta

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slikebolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se dijelom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak ikičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

NEUROLOŠKI PREGLED

Neurološki pregled može otkriti bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine. Četiri glavna dijela neurološkog pregleda su anamneza, procjena duševnog stanja, fizikalni pregled i, ako je potrebno, dijagnostičke pretrage i postupci. U suprotnosti sa psihijatrijskim pregledom pri kojem se procjenjuje ponašanje osobe, neurološki pregled zahtijeva fizikalni pregled. Ipak, nenormalno ponašanje često omogućuje uvid u fizičko stanje mozga.Prije fizikalnog pregleda i dijagnostičkih pretraga doktor uzima anamnezu od bolesnika.

Doktor pita osobu da opiše sadašnje simptome i kaže tačno gdje i kako često se pojavljuju, koliko su teški, koliko dugo traju i može li osoba i nadalje obavljati svakodnevne djelatnosti. Neurološki simptomi mogu uključiti glavobolje, bol, slabost, slabu usklađenost pokreta, smanjene ili nenormalne osjete, naglo gubljenje svijesti i zbunjenost.Kada radi fizikalni pregled kao dio neurološkog pregleda doktor obično ispituje sve tjelesne sisteme, ali se fokusira na nervni sistem. Ispituju se moždani nervi, motorički nervi, osjetni nervi i refleksi, kao i koordinacija osobe, položaj, hod, funkcija njegovog autonomnog nervnog sistema i cirkulacije (krvnog protoka) u mozgu.


ENMG

Elektromioneurografija EMNG je neurofiziološka metoda za ispitivanje bolesti perifernog nervnog sistema. Pregled se sastoji iz dva dela:Elektroneurografije ENG i Elektromiografije EMG.

ENG predstavlja ispitivanje motornih i senzitivnih brzina provođenja, dok EMG ispitujemo električnu aktivnost mišica u fazi relaksacije i voljne mišicne kontrakcije.

EMNG se radi zbog dijagnostike sledećih bolesti: Polineuropatija , kompresivnih neuropatija , radikulupatija,miopatija, bolesti neuromišićne spojnice, bolesti motoneurona.

DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE I VRATA

Color doppler krvnih sudova vrata je ultrazvučna je pretraga koja omogućuje neinvazivan prikaz krvnih žila vrata i analizu stijenke krvne žile te može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih žila.

Kao i sve žile u tijelu, tako i krvne žile vrata tijekom života stare – dolazi do zadebljanja njihovih stijenki, a s razvojem i rastom plaka i do njihova suženja. Iako je na početku suženja protok očuvan, kako sužavanje napreduje, i protok se smanjuje.

Color doppler krvnih sudova vrata preporučuje se kod bolesnika za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara. Pretraga se preporučuje i rizičnim bolesnicima prije velikih operacija. Color doppler krvnih sudova vrata treba učiniti i bolesnicima koji su već operirali koronarne krvne kako bi se na neinvazivan način pratio operativni nalaz. Pretragom se mogu ustanoviti aterosklerotske i upalne promjene.


UZV GE I DE

REGLED KRVNIH SUDOVA GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA
Pregledom arterijskih krvnih sudova ekstremiteta određuje se postojanjeaterosklerotičnih plakova (ili drugih ređih bolesti zida krvnog suda) i precizno meri stepen stenoze i dužina stenoziranog segmenta. Promene na nogama se u početku ispoljavaju kao grčevi prilikom opterećenja-hodanja (intermitentne klaudikacije) koje nastaju prilikom suženja krvnog suda preko 50% (ili kasnije i u mirovanju) kod stenoze visokog gradusa.

Promene na rukama su retke, manifestuju se takođe kao prolazni-intermitentni simptomi slabosti u toku aktivnosti ili trajno kao trnci ili hladnoća u jednoj ruci. Nakon pregleda se po potrebi konsultuju lekari specijalisti, koji odlučuje o daljoj dijagnostici i lečenju.