Izuzetno bitan segment dijagnostikovanja bolesti i njenog liječenja predstavlja laboratorijsko testiranje ,koje osim preventivnog značaja ima i jako veliku upotrebu u potvrdi dijagnoze neke bolesti,te nadzoru rezultata liječenja .

Ono što pacijenti ne znaju jeste činjenica da i obični PAPA test kod žena interpretiraju patolozi .
Patohistologija je nauka koja se bavi postavljenjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva .
Biopsija ( grčki : bios=život , opsein=gledati/izgled ) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje stanica ili tkiva radi ispitivanja .
Uzorak za biopsiju se često uzima s mjesta promjene na tkivu kada je uzrok bolesti nepoznat ili kada postoji neka sumnja na histološku promjenu .
.
Uputstvo za uzimanje uzorka za patohistološka ispitivanja
.
1. Isječak treba da bude dostavljen odmah nefiksiran ili fiksiran u 10% neutralnom formalinu. Odnos tkiva i formalina treba da bude 1 : 10 .Fiksacija tkiva se obavlja u plastičnoj ili staklenoj bočici sa širokim grlom ,koja se hermetički zatvara .
2. Uzorak mora biti markiran na jednom kiraju od strane radi orjentacije interpretacije nalaza .
3. Poslije adekvatnog mjerenja promjera tumora i njegove lokalizacije sa posebnim osvrtom na udaljenost od pojedinih linija resekcije uzimaju se uzorci za definitivnu histološku obradu .
4. Uzeti isječke koji sadrže ivicu tumora , tj.koji pored tumora sadrže i okolno tkivo radi analize reakcije okolnog tkiva na tumor .
5. Ako je tumor veliki napraviti poprečni presjek po najvećem dijametru i od njih napraviti manje isječke , koji treba da budu obilježeni brojevima / slovima , koji ukazuju na udaljenost od linije resekcije .

Šta sve može da bude citološki uzorak?.

PAPA testovi
 • PAPA testovi
 • plodna vode
 • aspirati ascita
 • punkat i iscjedak dojke
 • punktat štitne žljezde
 • sediment likvora
 • sedimen urina,brisevi sluznice mokraćnog trakta
 • punktat koštane srži i limfnih čvorova
 • razmaz perifrne krvi
 • uzorci dobijeni bronhoskopijom,pleuralnom punkcijom
 • sputumi


Patološke usluge koje pruža ZU “MedicCare”: Nalazi 2-3 dana

 • Dijagnostička biopsija - 50KM
 • Materica sa malig.tm
 • Materica
 • Materica + adnexi x 2
 • Pregled konusa
 • Prostata(OP meterijal )
 • Bubreg
 • Mokraćni mjehur
 • Testisi
 • Resektat crijeva
 • Dojka + axila
 • Dojka
 • Želudac
 • Larinks
 • Resektat vrata ( l .č . )
 • Štitna žljezda
 • Resektat pluća
 • Biopsija ex tempore
 • Citološka analiza materijala / Citologija - 30KM
 • PAPA - 10KM<
 • Imunohistohemija dojke
 • IHH