MAGNETNA REZONANCA
Magnetna rezonanca - MRI (Magnetic Resonance Imaging) daje izuzetno precizne analize mekotkivnih struktura kao što su mozak, kičmena moždina, organi stomaka, male karlice, pluća, koje ranije nisu bile pristupačne, kao i realan anatomski prikaz određene regije i lokalizaciju lezije, odnosno žarišta u njoj, kao nijedna druga tehnika prikaza. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta. Na osnovu rezultata uspostavlja se precizna dijagnoza, te dalji tok lečenja i najefikasnija terapija.
KONTRASNO SREDSTVO
Kod odredjenih snimanja je potrebno aplikovanje kontrastnog sredstva radi boljeg prikaza patološkog procesa i mogućnosti preciznije dijagnoze, ili u situacijama kada je pregled indiciran sa kontrasnim sredstvom od strane specijaliste. Moderni aparati 1,5T, kakav posjeduje i naša ustanova (slika 1, Siemens Essenza u našoj ustanovi), u kombinaciji s najnovijim moćnim softverima, omogućava bezkontrastno snimanje i u situacijama gdje je ranije to nije bilo moguće (slika A. Bezkontrastni prikaz krvnih žila vrata i mozga; slika B. bezkontrastno snimanje zdjeličnih i arterija nogu;).
MAGNETNA REZONANCA U OPŠTOJ ANESTEZIJI
U našoj ustanovi radimo i magnetnu rezonancu u opštoj anesteziji za djecu, nemirne ili klaustrofobične osobe. Anestezija se radi u saradnji i pod kontrolom anesteziologa dr. Hadžibegović Migdad (dugogodišnji ljekar UKC BL) i njegovim timom. Ovim ulaganjem ZU Mediccare obezbijedila je sebi ekskluzivitet u snimanju djece magnetnom rezonancom u našoj regiji.