Pulmološka ambulanta

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima. Pulmolozi dijagnostikuju i leče sledeća stanja: astma, plućna hipertenzija, hronične opstruktivne bolesti pluća, virusne i bakterijske infekcije donjeg dela respiratornog sistema

Kao pomoć za odredjivanje plućne funkcije koristi se spirometrija kao i plućna oksimetrija.

 • Akutni bronhitis,
 • Hronični bronhitis,
 • Emfizem,
 • Pneumonija,
 • Bronhiektazije.


U svakodnevnoj upotrebi, obično se koristi dijagnoza hronične opstruktivne bolesti pluća, koja podrazumijeva istovremeni hronični bronhitis i emfizem.
Faktori rizika:

 • Pušenje,
 • Zagađenje vazduha,
 • Hronična bronhopulmonarna oboljenja,
 • Alergije,
 • Imunosupresija,
 • Starija dob.


U našoj ambulanti pružamo sledeće usluge: