Reumatologija

Reumatologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem akutnih i hroničnih bolesti koštano – zglobnog sistema.

Usluge u našoj ambulanti:

Reumatoloski specjalisticki pregled

Pregled bolesnika sastoji se od detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, obraćajući specijalno pažnju na znakove inflamacije zgloba (tj. toplotu, otok mekih tkiva, izliv tečnosti) i funkcionalni status zgloba (tj. stepen pokretljivosti zgloba, ankiloza deformacija, atrofija). Ispitivanje se dopunjava pojedinim laboratorijskim analizama u zavisnosti od toga na koju se bolest sumnja. Najčešće se radi kompletni pregled krvne slike sa određivanjem brzine sedimentacije eritrocita, pregled urina, testovi na reumatoidne faktore i na antinuklearna antitela, određivanje količine mokraćne kiseline u serumu i rentgenski pregledi kostiju i zglobova.

Ova ispitivanja ne samo da su od velikog značaja za postavljanje tačne dijagnoze već služe i kao osnova za kasnije procenjivanje.

Reumatska oboljenja predstavljaju skup različitih oboljenja čiji su zajednički simptomi: upalni proces, otok i bolovi u zglobovima, mišićima, tetivama kao i smanjena pokretljivost.

Ne postoji lijek koji liječi uzrok bolesti, ali se upotrebom lijekova, izbalansirane dijete, određene fizičke aktivnosti i relaksacijskim metodama bolest može držati pod kontrolom i poboljšati kvaliteta života.

Kapilaroskopija

Kapilaroskopija je metoda pregleda malih krvnih sudova kože. Najpogodinje mesto za kapilaroskopski pregled je koža ruba nokatne ploče koja se pre posmatranja stereomikroskopom prekriva tankim slojem providnog , bezbojnog ulja. Kapilaroskopski pregled se obavlja u prostoriji sa mikroklimatskim uslovima u zoni konfora. S obzirom da promene u spoljašnjoj temperaturi, fizičko i psihičko stanje pacjenta, pušenje i drugi činioci mogu da utiču na mikrocirkulaciju, to osobe kod kojih će se raditi pregled treba da provedu najmanje 15min u istim mikroklimatskim uslovima u kojima će se obaviti pregled, a pušači ne smeju da puše najmanje 15min pre pregleda. U toku kapilaroskopije osoba kojoj se posmatraju kapilari sedi, a ruka na kojoj se gledaju kapilarne petlje treba da se nalazi u nivou srca.

Kapilaroskopija, što u prevodu znači gledanje kapilara, je procedura kojom se, uz pomoć specifičnog mikroskopa i takozvanog hladnog, bijelog svijetla, gledaju najmanji krvni sudovi i to kroz nedirnutu kožu, koja se samo premaže uljem, da se omogući bolja providnost kože. Posmatraju se živi krvni sudovi i protok krvi kroz njih, pri čemu se ni na koji način ne može naškoditi bolesniku, jer je metoda potpuno bezbolna i bezopasna. Ova metoda je značajna zato što su prve promjene, koje se javljaju kod sistemske skleroze, upravo na kapilarima, a pod mikroskopom se one vide mnogo ranije nego običnim pregledom ili analizama krvi, na osnovu koje se takođe ne može u početnom stadijumu.